China 2007

Pictures from Zhangjiajie

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Jiuzhagou

  

 

Huanglong

 

Jiuzhagou

   

     

 

 

 

 

Chengdu

 

 

 

Huangshan

  

    

  

  

 

Yanzhou, Shangdong

 

Tsingdao

  

  

  

 

Shanghai